Home Info Akademik Munaqosah Gel. Terakhir 2019

Munaqosah Gel. Terakhir 2019

1479
0
SHARE

P . E . N . G . U . M . U . M . A . N
Nomor : 0304/K.02/408/VII/2019

TENTANG
PENDAFTARAN DAN UJIAN MUNAQOSAH SKRIPSI GELOMBANG III
TAHUN AKADEMIK 2018-2019

Disampaikan kepada seluruh Mahasiswa, bahwa pendaftaran Ujian Munaqosah Skripsi Gelombang III (terakhir) dibuka s/d tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Menyetorkan Skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing (lengkap dengan lampiran-lampirannya) sebanyak 3 (tiga) Exemplar (diklip) dan masing-masing dimasukan stofmap folio warna (Tarbiyah: Kuning, Syari’ah: Biru dan Dakwah: Merah);
  2. Menunjukkan bukti lulus Ujian Komprehensif (stempel PJM);
  3. Tidak mempunyai tanggungan administrasi maupun akademik s/d. smt. VIII (stempel bendahara);
  4. Membayar uang Ujian Munaqosah sebesar; a).   Kelas A : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); b).   Halaqoh : Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  5. Pendaftaran setelah bulan Juli 2019 membayar beban semester Ganjil 2019-2020 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  6. Pendaftaran di Kantor Pusat IAIT Lirboyo Kediri (Formulir diketik & file dapat diunduh di sini);
  7. Ujian dilaksanakan pada hari Ahad, 8 September 2019 pukul 13.00 WIB s/d selesai;
  8. Bagi yang Persyaratannya tidak lengkap tidak diterima;
  9. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan di tempat pendaftaran;

Kediri, 25 Juli 2019
Wakil Rektor I,

KH. Reza Ahmad Zahid, Lc.,M.A.

Unduhan:
Pengumuman
Formulir